Zoek naar:

Welkom op de website Mahmutovic.nl

Beëdigd Tolk / vertaler; Tolk- en vertaaldiensten in volgende combinaties: Bosnisch, Servisch, Kroatisch, Montenegrijns, (Joegoslavisch), Albanees, Macedonisch >< Nederlands.

 

Bel: 06 23 949 133 / 0346 820 132 
E-mail: mirzet009@gmail.com
Tolk/Vertaler: M. Mahmutović